ENGINEERING

Engineering

B.engineering is als ingenieursbureau in staat om ondersteuning te verlenen aan verschillende technische projecten. Dit kunnen projecten zijn van verschillende grootte en vanuit verschillende disciplines of marktsegmenten. Verder zijn we in staat om een geheel project op te pakken en uit te werken, maar een deelconstructie behoort ook tot de mogelijkheden. Een project of uitwerking van een deel van een project zal een ontwikkelproces doorlopen. Dit proces kan starten bij een idee of een concept en wordt dan veelal opgedeeld in verschillende fases.

In de eerste fase die doorlopen kan worden wordt er een analyse uitgevoerd en worden de eerste constructie concepten opgezet. In deze fase wordt ook al gekeken naar de produceerbaarheid en de productiemethodes die eventueel toegepast kunnen worden. In deze eerste fase wordt dus veel onderzocht en getoetst aan de hand van de eisen en wensen waarbinnen ontwikkeld moet worden. Dit doen we om het verdere proces eenvoudiger en dus sneller te laten verlopen. Na de eerste fase wordt de feitelijke engineering uitgevoerd. De eerste concepten of het gekozen constructieve concept wordt verder uitgewerkt tot aan de eindrealisatie. B.engineering gebruikt Solid Works als 3D engineer pakket voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Natuurlijk zullen de projecten in gezamenlijk overleg uitgevoerd worden. Dit projectoverleg of projectbegeleiding kan plaatsvinden op het kantoor van B.engineering, maar ook op locatie van de opdrachtgever. Voor een goede structuur en het doorlopen van het project is het van belang om overzicht te houden over de voortgang en uitgevoerde werkzaamheden ten opzichte van het budget of de bestede periode. Dit doen we om realisatie binnen de gestelde tijd ook daadwerkelijk mogelijk te maken.


Omdat we integraal over diverse disciplines werken zullen onze engineers ook intern onderdeel uit gaan maken van een projectteam met verschillende vakkennis. Hiermee kunnen we ook projecten uitwerken waarbij parallel werkzaamheden naast elkaar uitgevoerd kunnen worden om hiermee de totale tijdsduur te verkorten.

Maak kennis!

Erik Groot
Business Unit Director
Bel +31 (0)6 1529 4100
Erik.groot@b.engineering

Contactgegevens

B.engineering
Stökskesweg 11
5571 TJ Bergeijk
Nederland
Bel +31 (0)497 210 011
Info@b.engineering

© B.engineering • Stökskesweg 11 • 5571 TJ Bergeijk • Nederland • Tel: +31 (0)497 210011Info@b.engineering